Stravujte sa zdravo a pravidelne cvičte, aby ste predišli erektilnej dysfunkcii. Porozprávajte sa so svojím lekárom o tom, ako lepšie kontrolovať akékoľvek chronické ochorenia, ktorými trpíte. Otvorene komunikujte so svojou