Poistenie nám dokáže ušetriť mnoho starostí (hlavne finančných) a zabezpečiť komfort z hľadiska, že sa nemusíme strachovať čo budeme robiť v prípade neželanej udalosti ako môžu byť napríklad požiar, sneh,